Placówka Kształcenia Ustawicznego EST powstała w roku 1994 jako szkoła języków obcych. Od tego czasu znacznie rozszerzyliśmy zakres działalności realizując projekty edukacyjne i kursy w obszarach takich jak komunikacja międzykulturowa, sztuka i ICT. Aby zwiększyć możliwości działania, założyliśmy fundację.

“We travel to learn” – ten motyw przewodni wyjaśnia nasze zaangażowanie w projekty międzynarodowe. Świat jest piękny i bardzo różny, warto go poznawać, stąd różnorodność projektów i perspektyw jakie otwierają. Stanowią one ważną część tego czym się zajmujemy.

Zdjęcia publikowane na stronie pochodzą z naszych podróży w ramach projektów europejskich.

Aleksander Schejbal

Translate »