Projekty

  1. T&D Stories

    Zamierzamy wykorzystać techniki narracji cyfrowej (digital storytelling) oraz techniki narracji teatralnej (theatre storytelling) do nauki tworzenia krótkich historii i komunikatów dotyczących tematów bliskich uczestnikom projektu.
  2. Youth Venture ARTISAN

    Inicjatywa włączająca do współpracy młodych ludzi z okolic Wadowic, którzy posiadają umiejętności w zakresie obróbki drewna oraz mistrzów florenckich – ekspertów renowacji zabytkowych przedmiotów drewnianych
  3. Food on Canvas

    Projekt międzysektorowy, dotyczy zarówno edukacji szkolnej jak i kształcenia ustawicznego w powiązanych ze sobą obszarach historii sztuki, sztuki kulinarnej i edukacji w muzeach
Translate »