T&D Stories

T&D Stories – Theatre and Digital Storytelling for Teaching and Training Development Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Październik 2015 –  Wrzesień 2017 Koordynator projektu Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr...
Translate »