Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Listopad 2023 –  Grudzień 2025

Koordynator projektu

Partnerzy projektu:

„Podcast your school” ma za zadanie rozwinąć umiejętności tworzenia podcastów u nauczycieli i uczniów szkół średnich, najpierw w krajach partnerskich, a następnie, dzięki upowszechnieniu rezultatów, także w innych.

Aby tego dokonać, opracowujemy kolejno główne rezultaty projektu:

  • Scenariusz Kursu ED-PODCAST, który określa filozofię nauczania z wykorzystaniem podcastów, określa podstawowe wymagania i potencjalne rezultaty, oraz szkicuje strukturę kursu.
  • E-learningowy Kurs ED-PODCAST – w formie modułów wideo, które razem stanowią kompleksowe wprowadzenie do podcastingu w ogóle oraz instruktaż tworzenia różnych typów podcastów za pomocą narzędzi dostępnych na urządzenia mobilne.
  • Konkretne projekty zrealizowane przez uczniów i nauczycieli, którzy stanowić będą pierwszą grupę wykorzystującą nasze narzędzia.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu. 

Translate »