Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z korzystaniem z danych osobowych, a chętnie pomożemy.

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Spis treści

 1. Definicje stosowane w niniejszych zasadach
 2. Zasady ochrony danych, które stosujemy
 3. Jakie masz prawa dotyczące Twoich Danych Osobowych
 4. Jakie dane osobowe gromadzimy na twój temat
 5. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 6. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych
 7. Jak zabezpieczamy twoje dane
 8. Informacje o plikach cookie
 9. Informacje kontaktowe

 

Definicje

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie – dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub w zestawach Danych Osobowych.
Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.
Dziecko – osoba fizyczna poniżej 16 roku życia.
My / nas – Centrum Edukacyjne EST, Al. M. B. Fatimskiej 66, 34-100 Wadowice, Polska

 

Zasady ochrony danych

Obiecujemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe, przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem są zgodne z prawem. Zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania na żądanie.
 • Przetwarzanie danych jest ograniczone do celu przetwarzania. Nasze działania związane są z celem, dla którego zebrano dane osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnych danych. Gromadzimy i przetwarzamy minimalną ilość Danych Osobowych wymaganych do określonego celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone w czasie. Nie przechowamy danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

 

Prawa podmiotu danych

Podmiot danych ma następujące prawa:

 

 1. Prawo do informacji – co oznacza, że ​​musisz wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, jakie dane są gromadzone, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – co oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie i o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania – co oznacza, że ​​masz prawo do żądania poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia – co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie Twoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – co oznacza, że ​​mają zastosowanie określone warunki, mają Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania – co oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania – co oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. To prawo można wykonywać, gdy wynik profilowania wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, jako bezpośredniego transferu z jednego Procesora do drugiego.
 9. Prawo do złożenia skargi – w przypadku, gdy odrzucimy Twój wniosek w oparciu o prawa dostępu, podamy powód, dla którego mamy uzasadnić. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki rozpatrzono Twoją prośbę, skontaktuj się z nami.
 10. Prawo do pomocy organu nadzorczego – co oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 11. Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać dowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

Dane, które zbieramy

Informacje, które nam przekazałeś
Może to być Twój adres e-mail, nazwisko itp. – głównie informacje niezbędne do dostarczenia produktu / usługi lub zwiększenia zadowolenia klienta. Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz, aby móc komentować lub wykonywać inne czynności na stronie. Informacje te obejmują na przykład imię i nazwisko, login oraz adres e-mail.

Informacje automatycznie gromadzone o Tobie
Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład Twój adres IP itp. Te informacje są wykorzystywane do poprawy korzystania ze strony internetowej. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

Informacje od naszych partnerów
Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów, potwierdzając, że mają podstawy prawne do udostępniania nam tych informacji. Są to informacje, które przekazałeś im bezpośrednio lub które zgromadziły na Twój temat z innych względów prawnych. Ich lista znajduje się poniżej.

Publicznie dostępne informacje
Możemy gromadzić informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

 

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Używamy danych osobowych w celu:

 • Zapewnienia usług użytkownikom. Obejmuje to na przykład rejestrację konta; dostarczanie innych produktów i usług, o które prosisz; dostarczanie artykułów promocyjnych na twoją prośbę i komunikowanie się z tobą w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcja z tobą; i powiadamiania Cię o zmianach w jakichkolwiek usługach.
 • poprawy jakość obsługi klienta;
 • spełnienia obowiązków wynikający z przepisów prawa lub umowy;

Używamy Twoich Danych Osobowych z uzasadnionych przyczyn i / lub z Twoją zgodą.

Na podstawie zawarcia umowy lub wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby cię zidentyfikować;
 • aby zapewnić ci usługę lub zaoferować ci produkt;
 • komunikować się ze względów promocyjnych

Ze względu na uzasadniony interes przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania spersonalizowanych ofert * (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);
 • do prowadzenia ankiet dotyczących zadowolenia klienta;
 • do celów statystycznych

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania biuletynów i ofert kampanii (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);
 • w innych celach, w przypadku których prosimy o twoją zgodę;

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa i / lub użycia Twoich Danych Osobowych dla opcji przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych danych osobowych i ich wykorzystania. Będziemy wykorzystywać dane wykraczające poza zakres niniejszych Zasad wyłącznie w przypadku ich anonimizacji.

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w dodatkowych celach, które nie są tu wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zgromadzone. W tym celu zapewniamy, że:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem danych osobowych jest odpowiedni do dalszego przetwarzania;
 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodzi twoim interesom i
 • istnieje odpowiednia ochrona dla przetwarzania.

Poinformujemy Cię o dalszym przetwarzaniu i celach.

 

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych nieznajomym. Dane osobowe o Tobie są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia świadczenia usługi lub zwiększenia zadowolenia klienta. Udostępniamy Twoje dane:

Nasi partnerzy przetwarzania online:

 • Google LLC (Google Analytics, Google osadza dokumenty, ankiety Google)

Połączone strony trzecie:

 • Google LLC (Google Analytics, Google osadza dokumenty, ankiety Google)
 • Facebook

Współpracujemy tylko z partnerami, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub istnieją do tego inne podstawy prawne.

 

Jak zabezpieczamy twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. W razie potrzeby używamy anonimizacji i pseudonimizacji. Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych słabości i ataków.

Mimo że staramy się jak najlepiej, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Cię również, jeśli istnieje zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i aby pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

Jeśli masz konto u nas, pamiętaj, że musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

 

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać, zwłaszcza świadomie informacji od dzieci.

 

Pliki cookie i inne technologie, z których korzystamy

Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu personalizacji i ulepszenia Twojego doświadczenia z nami.

Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my możemy uzyskać dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę internetową. Możesz kontrolować swoje pliki cookies na poziomie przeglądarki. Wybranie wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Używamy plików cookie do następujących celów:

Pliki cookie związane z ankietami
Od czasu do czasu oferujemy ankiety dla użytkowników, aby zapewnić poprawę jakości strony, pomocne narzędzia lub lepiej zrozumieć naszą bazę użytkowników. Ankiety te mogą wykorzystywać pliki cookie do zapamiętania, kto już uczestniczył w ankiecie lub do zapewnienia dokładnych wyników po dokonaniu zmian na stronie.

Pliki cookie dotyczące preferencji korzystania z witryny
Aby poprawić użytkownie strony, zapewniamy funkcjonalność umożliwiającą określenie preferencji dotyczących działania tej witryny podczas korzystania z niej. Aby zapamiętać Twoje preferencje, musimy ustawić pliki cookie, aby te informacje mogły być wywoływane za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję ze stroną, na którą mają wpływ Twoje preferencje.

Pliki cookie stron trzecich
W niektórych szczególnych przypadkach korzystamy również z plików cookie dostarczanych przez zaufane strony trzecie. W poniższej sekcji opisano, które pliki cookie stron trzecich możesz napotkać za pośrednictwem tej witryny.

Ta strona korzysta z Google Analytics, które jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w Internecie, pomagającym nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z witryny i sposobów, które możemy poprawić. Te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony na stronie i odwiedzane strony, dzięki czemu możemy nadal tworzyć ciekawe treści.

Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na oficjalnej stronie Google Analytics.

Od czasu do czasu testujemy nowe funkcje i wprowadzamy subtelne zmiany w sposobie prowadzenia witryny. Gdy wciąż testujemy nowe funkcje, te pliki cookie mogą być używane w celu zapewnienia stałego dostępu do witryny, zapewniając jednocześnie, że rozumiemy, które optymalizacje doceniają nasi użytkownicy.

Używamy także przycisków i wtyczek mediów społecznościowych na tej stronie, które pozwalają na różne sposoby łączenia się z siecią społecznościową. Aby mogły one działać na następujących portalach społecznościowych, w tym na Facebooku, zostaną ustawione pliki cookie za pośrednictwem naszej witryny, które mogą zostać wykorzystane do ulepszenia profilu w ich witrynie lub do przechowywania danych przechowywanych w różnych celach określonych w ich polityce prywatności.

Możesz usunąć pliki cookie przechowywane na twoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz także kontrolować pliki cookie innych firm, korzystając z platformy ochrony prywatności, takiej jak www.optout.aboutads.info lub www.youronlinechoices.com. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną Politykę prywatności, którą możesz przejrzeć tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics.

 

Informacje kontaktowe

Organ nadzoru
http://www.giodo.gov.pl
kancelaria@giodo.gov.pl
+48 22 53 10 440

Administrator danych:
Centrum Edukacyjne EST
Al. M. B. Fatimskiej 66
34-100 Wadowice
Polska
admin@est.edu.pl

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.
Ostatnia modyfikacja: 24.05.2018

Translate »