3D Lab

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Październik 2017 –  Wrzesień 2019

Koordynator projektu

  • Centrum Edukacyjne EST

Partnerzy projektu:

  • Metallo Nobile, Florencja (Włochy)
  • Computer Technology Institute, Patras (Grecja)

Druk 3D jest nowoczesną technologią wytwarzania elementów o dowolnym kształcie i zastosowaniu. Technologię tę stosuje się obecnie wszędzie tam gdzie pojawia się potrzeba opracowania prototypów lub wykonania nisko seryjnych produktów. Obszary zastosowań drukarek 3D są więc rozległe – wykorzystuje się je w przemyśle, architekturze, medycynie, reklamie i wielu innych dziedzinach.

3D Lab udostępnia młodym ludziom przestrzeń warsztatową dla realizacji własnych projektów technicznych i artystycznych z wykorzystaniem druku 3D. Do udziału w zajęciach zapraszamy osoby zainteresowane technologią cyfrową a także tych, którzy już podejmują twórczą aktywność w dziedzinie sztuk plastycznych czy rzemiosła. Program zajęć obejmuje projektowanie 3D z wykorzystaniem narzędzi takich jak Blender, przygotowanie projektów do druku w programie Cura, oraz wydruk i manualną obróbkę prototypów.

Pracujemy na drukarce Skriware stworzonej przez polski start-up robiący szybką karierę w świecie. Dysponujemy więc nie tylko sprzętem ale też cennym wsparciem w formie materiałów szkoleniowych i tutoriali.

W ramach projektu opracowujemy kurs e-learningowy dot. wykorzystania technologii 3D w edukacji, który ułatwi innym organizacjom przygotowanie i wdrożenie programu zajęć warsztatowych opartych na metodach sprawdzonych w naszym Laboratorium.

Zapraszamy na stronę internetową i profil facebookowy projektu.

Translate »