Obejrzyj krótki film o nas

Nasze Centrum znajduje się na południu Polski, w Wadowicach, 50 km od Krakowa,
u podnóża Beskidów, w malowniczej dolinie rzeki Skawy.

Organizujemy i prowadzimy zajęcia edukacyjne w wielu dziedzinach, dla różnych grup wiekowych.

Wspieramy promocję innowacyjnych metod nauczania we współpracy ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

Centrum Edukacyjne EST prowadzi działalność od roku 1994. Założyliśmy wtedy pierwszą szkołę języków obcych w Wadowicach. Od tego czasu znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Nowe pomysły i programy zajęć powstawały dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi w Polsce i Europie.

Jakie są nasze cele?

 • Podejmowanie inicjatyw w obszarze edukacji pozaformalnej
 • Rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • Wspieranie młodzieży i osób dorosłych w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności przydatnych na rynku pracy
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu
 • Rozwijanie świadomości kulturowej społeczeństwa
 • Wspomaganie procesu integracji europejskiej

Jak je realizujemy?

 • Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie edukacji
 • Opracowujemy i testujemy programy szkoleniowe
 • Prowadzimy kursy i warsztaty w obszarach takich jak technologia cyfrowa, języki obce, sztuka, rzemiosło artystyczne i komunikacja międzykulturowa
 • Organizujemy konferencje i seminaria służące wymianie doświadczeń w tych dziedzinach
 • Uczestniczymy w międzynarodowych programach współpracy i mobilności edukacyjnej

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasze obecne projekty

Projekt STEAMERs – STEAM and Educational Robotics in PrePrimary Education realizowany jest przez organizacje partnerskie z Francji, Cypru, Grecji, Polski, Rumunii i Włoch. 

Jego rezultatem będzie raport, który określi potrzeby szkoleniowe nauczycieli przedszkolnych w zakresie STEAM i robotyki edukacyjnej. Na tej podstawie opracujemy kurs odpowiadający na te potrzeby, który udostępniony będzie na przygotowanej przez nas platformie e-learningowej. [więcej]

Zadaniem grupy partnerskiej projektu VEGA (Virtual reality Education & Game based Achievements in classrooms) jest sprawdzenie i promocja metod nauczania opartych na grach komputerowych (Game Based Learning – GBL) oraz na aplikacjach rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR / AR). 

W rezultacie powstać ma publikacja zawierająca scenariusze zajęć lekcyjnych [więcej

Organizacje z 5 europejskich krajów połączyły siły, by pomóc rzemieślnikom zamieniać ich projekty artystyczne w pomysły biznesowe poprzez rozwijanie takich umiejętności, jak: tworzenie biznesplanu, korzystanie z nowoczesnych narzędzi planowania i prowadzenia finansów firmy, prezentacja swoich wyrobów w sieciach społecznościowych i na stronie internetowej, szukania nowych sposobów finansowania swojej działalności. [więcej]

Projekt The Virtual Assistant’s MOOC realizowany jest przez 7 instytucji z Francji, Austrii, Cypru, Grecji, Polski, Belgii i Hiszpanii. Opracowujemy zestaw narzędzi rozwijających umiejętności zawodowe i biznesowe dla uczniów szkół zawodowych, chcących pracować jako wirtualny asystent (dostawca usług cyfrowych). Efektem końcowym będzie MOOC (Massive Open Online Course/Masowy Otwarty Kurs Online), materiały dodatkowe umożliwiające implementację kursu do programów nauczania szkół zawodowych oraz pomoce dla potencjalnych wirtualnych asystentów w postaci chatbota, arkuszy informacyjnych i narzędzi podstawowych. [więcej]

Nasze zakończone projekty

Translate »