Best 4 Languages

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Wrzesień 2018 –  Sierpień 2020

Koordynator projektu

 • Bridge Language Study House, Cluj Napoca (Rumunia)

Partnerzy projektu:

 • Centrum Edukacyjne EST, Wadowice (Polska)
 • Europass SAS, Florencja (Włochy)
 • Nista Language Center, Koper (Słowenia)
 • Carl Duisberg Training Center, Berlin (Niemcy)
 • Iberika Sprachschulen, Berlin (Niemcy)

Głównymi celami projektu są:

 • doskonalenie kompetencji nauczycieli języków obcych
 • poprawa jakości i skuteczności metod nauczania języków
 • doskonalenie kompetencji kierowników szkół językowych
 • wspieranie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji szkół językowych poprzez ich międzynarodową współpracę i wymianę dobrych praktyk
 • zwiększenie atrakcyjność nauczania języków obcych

Projekt skierowany jest do nauczycieli języków obcych i kadry zarządzającej szkół specjalizujących się w edukacji osób dorosłych. Dla obu tych grup organizowane są szkolenia w krajach, w których siedziby mają organizacje partnerskie. Tematy szkoleń zostały zaproponowane przez partnerów w wyniku przeprowadzonej wcześniej analizy potrzeb.

Nauczyciele szkolą się przede wszystkim w następujących dziedzinach: media społecznościowe i urządzenia mobilne w klasie językowej; innowacyjne nauczanie języków z wykorzystaniem metody e-learningu i tworzenia filmów, tablica interaktywna jako narzędzie w nauczaniu języków i kompetencji międzykulturowych w ramach zajęć językowych, kształcenie kompetencji międzykulturowych w ramach zajęć językowych, podejście komunikacyjne w nauczaniu języków, digital stories w nauce języków obcych.

Szkolenia dla kadry kierowniczej obejmują następujące dziedziny: zarządzanie konfliktem i budowanie zespołu w szkołach językowych, przywództwo edukacyjne w szkołach językowych, strategie marketingowe i otwarcie szkół językowych na rynki międzynarodowe, monitorowanie programu i raportowanie w szkołach językowych, zarządzanie zasobami ludzkimi w szkołach językowych, zarządzanie usługami pozalekcyjnymi.

Zapraszamy na profil facebookowy projektu.


CENTRUM EDUKACYJNE EST

Al. M. B. Fatimskiej 66
34-100 Wadowice

 

tel. +48 604 934 330
tel. +48 696 086 807

 

fundacja[at]est.edu.pl
est[at]est.edu.pl

Translate »