Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Listopad 2018 –  Październik 2021

Koordynator projektu

Partnerzy projektu:

Celem projektu Code is Loading jest stworzenie otwartej edukacyjnej platformy społecznościowej oferującej edukacyjne z zakresu kodowania oraz miejsce otwarte dla osób zainteresowanych tym tematem.

Głównymi adresatami są uczniowie, zainteresowani kodowaniem oraz osoby, które chcą się w tym zakresie dokształcać, niezależnie czy już znają jakiś język programowania, czy chcą nauczyć się kodować od podstaw.

Powstanie platofrmy poprzedziły badania sprawdzające sposób i zakres nauczania kodowania w szkołach w krajach partnerskich oraz analiza potrzeb przeprowadzona wśród uczniów i nauczycieli. 

Na platformie udostępnione zostaną zasoby wideo z zakresu nauki kodowania, takie jak: video tutoriale, wizualizacje, zapisy webinariów zorganisowanych w trakcie projektu i inne materiały dydaktyczne. Także użytkownicy (głównie uczniowie) będą mogli udostępniać przygotowane przez siebie bloki kodu i liczyć na opinię innych użtkowników. 

W ramach projektu zorganizowane będą również wydarzenia związane z kodowaniem – warsztaty, obozy, konkursy; zarówno lokalnie jak i w formie międzynarodowych spotkań online.

Zorganizowane także zostaną międzynarodowe warsztaty obemujące tę tematykę dla nauczycieli i trenerów pracujących w projekcie, tak aby mogli w większym stopniu pomagać swoim uczniom. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu oraz na Facebooku

 

Translate »