Connect your Learning

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Październik 2017 –  Wrzesień 2019

Koordynator projektu

  • Centrum Edukacyjne EST

Partnerzy projektu:

  • Srednja škola Dalj, Dalj (Chorwacja)
  • Agrupamento de Escolas Jorge Augusto Correia, Tavira (Portugalia)

Projekt został zainspirowany metodyką Connected Learning, nowatorskim podejściem w edukacji, które wykorzystuje potencjał autentycznych zainteresowań młodych ludzi oraz ich społecznościowy i medialny wymiar, by ułatwić proces zdobywania wiedzy i umiejętności w powiązaniu kształcenia formalnego z uczeniem się poza szkołą. “Connected” sugeruje tu nie tylko wykorzystanie technologii cyfrowej w tym procesie ale przede wszystkim powiązanie tych wszystkich czynników w integralną całość.

W ramach projektu opracowujemy publikację metodyczną adresowaną do nauczycieli, którzy chcieliby zapoznać się z przykładami wdrożenia tej metodyki w różnych obszarach edukacji. Przedstawimy w niej opracowane i przetestowane przez nas scenariusze edukacyjne łączące tak różne przedmioty jak język obcy, język ojczysty, historię, geografię, informatykę i przedsiębiorczość.

Publikacja w języku angielskim oraz we wszystkich językach partnerów projektu będzie dostępna na stronie internetowej projektu. W trakcie jej opracowywania publikujemy na stronie wybrane materiały, które dają wgląd czym jest metodyka Connected Learning.

Zapraszamy na stronę internetową i profil facebookowy projektu.

Translate »