Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Grudzień 2019 –  Grudzień 2021

Koordynator projektu

Partnerzy projektu:

Jednym z głównych wyzwań, przed którym stoją nauczyciele jest mobilizacja zainteresowania i zaangażowania uczniów. Uczenie się oparte na grach (Game-based learning – GBL) jest próbą sprostania temu wyzwaniu i ułatwienia procesu uczenia się w nawiązaniu do poznawczych, społecznych i kulturowych czynników, które kształtują świat młodych ludzi, przy jednoczesnym uwzględnieniu standardów programu nauczania w szkole.

W ramach projektu “Game-based learning across the curriculum” podejmujemy zagadnienie pedagogiki uczenia się przez zabawę z wykorzystaniem gier cyfrowych. Interesują nas głównie zastosowania tego podejścia w nauczaniu przedmiotów zarówno ścisłych jak i humanistycznych w szkołach podstawowych i średnich.

Głównym celem projektu jest promowanie uczenia się opartego na grach jako sposobu na wzbogacenie programu nauczania w szkole o treści motywujące dla uczniów. Cel ten przekłada się na konkretne działania:

  • Proponowanie gier cyfrowych mających zastosowanie do wybranych obszarów programu nauczania
  • Opracowanie przykładowych scenariuszy zajęć pokazujących jak można je wykorzystać w nauczaniu przedmiotów takich jak biologia, chemia czy nauka o społeczeństwie
  • Wprowadzenie do pedagogiki GBL nauczycieli, dla których jest to nowe podejście
  • Opracowanie doświadczeń z pilotażowych zajęć GBL w szkołach partnerskich w formie publikacji
  • Rozpowszechnienie publikacji, by zapewnić jej szerszy wpływ wśród edukatorów

W ramach projektu opracowujemy publikację przedstawiającą scenariusze zajęć opartych na grach cyfrowych. Publikacja będzie dostępna we wrześniu 2021. Zapraszamy na stronę internetową projektu, gdzie zostanie ona udostępniona.

Translate »