MakeApp Club

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Wrzesień 2016 –  Sierpień 2018

Koordynator projektu

  • Centrum Edukacyjne EST

Partner projektu

  • Wavemaker, Stoke-on-Trent, Wielka Brytania

Głównym celem projektu jest włączenie młodych ludzi w szereg kreatywnych działań z wykorzystaniem technologii cyfrowej. Służą temu zajęcia warsztatowe w naszych ośrodkach poświęcone tworzeniu gier komputerowych, aplikacji i innych “digital objects”. Na platformie MakeApp Club uczestnicy tych zajęć udostępniają przykłady swoich prac. Liczymy, że zachęcą one innych do włączenia się do naszego Klubu i dadzą okazję do ciekawych spotkań – w naszych pracowniach, na platformie online czy też na Facebooku.

W ramach projektu opracowaliśmy dwie publikacje w języku polskim adresowane do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem kompetencji cyfrowych młodzieży. Publikacje te są dostępne na stronie internetowej projektu.

  • Jak założyć makerspace – przewodnik pokazujący jak zorganizować przestrzeń warsztatową umożliwiającą młodym ludziom wspólną twórczość cyfrową.
  • Ścieżki rozwoju twórczych kompetencji cyfrowych – raport przedstawiający szereg obserwacji dotyczących rozwoju twórczych kompetencji cyfrowych młodzieży w oparciu o wywiady z młodymi Polakami, którzy odnieśli sukces w dziedzinie IT.

Zapraszamy na stronę internetową i profil facebookowy projektu.

Translate »