Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Listopad 2021 –  Listopad 2023

Koordynator projektu

Partnerzy projektu:

Celem projektu STEAMERs – STEAM and Educational Robotics in PrePrimary Education jest przeprowadzenie badań dotyczących poziomu wiedzy nauczycieli przedszkolnych w zakresie wykorzystania metodologii STEAM oraz robotyki edukacyjnej w ich pracy z dziećmi, zidentyfikowanie ewentualnych luk w ich przygotowaniu i znalezienie sposobu ich uzupełnienia. 

Aby ten cel zrealizować, prowadzimy następujące działania:

  • Prowadzimy Badania we wszystkich krajach partnerskich obejmujące dostępne źródła oraz bezpośrednie wywiady z nauczycielami.
  • Przygotowujemy Kompendium, w którym zamieścimy wnioski z przeprowadzonych badań, w szczególności potrzeby nauczycieli i trendy w zakresie wykorzystania STEAM i robotyki w przedszkolach w krajach partnerskich.
  • Opracowujemy Kurs online obejmujący praktyczne wskazówki dotyczące rozwijania umiejętności, wiedzy i kluczowych kompetencji zidentyfikowanych w toku badań i przedstawionych w Kompendium.
  • Budujemy Platformę e-learningową służącą promowaniu naszej pracy i umożliwiającą skorzystanie z kursu online oraz wirtualnej współpracy, komunikacji i eksperymentowania. Kurs dostępny na platformie obejmie szkolenie online, narzędzia do przeprowadzenia samooceny, testy i wsparcie.

W ramach projektu nauczyciele rozwiną umiejętności i kompetencje wymagane do wdrażania metodologii STEM i robotyki w przedszkolach. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu oraz na Facebooku.

Translate »