T&D Stories – Theatre and Digital Storytelling for Teaching and Training Development

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Październik 2015 –  Wrzesień 2017

Koordynator projektu

 • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Polska

Partnerzy projektu:

 • Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Włochy
 • Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology, Irlandia
 • Alþjóðastofan/Intercultural Centre, Islandia
 • Centrum Edukacyjne EST, Polska

W ramach projektu przygotowujemy materiały dla nauczycieli i trenerów pracujących z osobami dorosłymi, którzy chcieliby w swej pracy wykorzystywać środki komunikacji pozawerbalnej służące poprawie porozumiewania się z otoczeniem. Zakładamy, że komunikacja za pomocą obrazów, gestów, muzyki może być uzupełnieniem przekazu werbalnego w sytuacjach, w których słowa nie są wystarczające by dzielić się istotnymi doświadczeniami i przekazywać ważne wiadomości.

Zamierzamy wykorzystać techniki narracji cyfrowej (digital storytelling) oraz techniki narracji teatralnej (theatre storytelling) do nauki tworzenia krótkich historii i komunikatów dotyczących tematów bliskich uczestnikom projektu.

Wynikami naszej pracy będą:

– podręcznik zawierający m.in.:

 • opis technik narracji cyfrowej i teatralnej jako narzędzi edukacyjnych,
 • opis grup osób o zwiększonych trudnościach komunikacyjnych, dla których te techniki mogą być szczególnie przydatne
 • przykłady zastosowania technik narracji cyfrowej i teatralnej w edukacji,
 • porady trenerów pracujących w projekcie

– dodatkowe materiały edukacyjne:

 • ścieżki edukacyjne – scenariusze zajęć służące wykorzystaniu technik narracji cyfrowej i teatralnej w pracy trenera/nauczyciela,
 • przykładowe historie cyfrowe (digital stories) trenerów i uczestników projektu,
 • filmy prezentujące techniki teatralne wykorzystywane w nauczaniu.

platforma internetowa zawierająca wszystkie rezultaty projektu, umożliwiająca ich ocenę, a także stwarzająca przestrzeń do dzielenia się własnymi pomysłami.

Zapraszamy na stronę internetową i profil facebookowy projektu.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Translate »