Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Grudzień 2020 –  Listopad 2022

Koordynator projektu

Partnerzy projektu:

Zadaniem grupy partnerskiej projektu VEGA (Virtual reality Education & Game based Achievements in classrooms) jest sprawdzenie i promocja metod nauczania opartych na grach komputerowych (Game Based Learning – GBL) oraz na aplikacjach rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR / AR). 

W rezultacie powstać ma publikacja zawierająca scenariusze zajęć z matematyki, fizyki, biologii, chemii, informatyki, języków obcych, wiedzy o społeczeństwie i sztuki – zarówno dla szkół podstawowych jak i średnich. 

Aby to osiągnąć, w projecie zaplanowano kilka pośrednich etapów pracy:

  • Praca badawcza w zakresie dostępnych gier komputerowych i aplikacji VR / AR nadających się do wykorzystania w szkole.
  • Szkolenie pierwszej grupy nauczycieli opracowujących i wdrażających scenariusze.
  • Sprawdzenie dostępnych gier i aplikacji w szkołach partnerskich.
  • Opracowywanie scenariuszy zajęć, które mogą być włączone do programu nauczania.
  • Zajęcia pilotażowe.
  • Opracowanie publikacji zawierającej wszystkie powyższe elementy.

 

4-częściowa publikacja będzie praktycznym przewodnikiem dla nauczycieli chcących wykorzystać na swoich zajęciach gry komputerowe oraz aplikacje VR/AR. Planowane rozdziały:

  1. Podsumowanie badań i wprowadzenie do pedagogiki opartej na grach
  2. Scenariusze zajęć z wykorzystaniem gier komputerowych
  3. Scenariusze zajęć z wykorzystaniem gier i aplikacji VR / AR
  4. Dodatkowe narzędzia i zasoby online. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu oraz na Facebooku.

Translate »